Skip to main content

Bouwe de Boer, Projectleider Freonen Fan Fossylfrij Fryslân, in gesprek met Patrick Giese over de kickoff van de Fossielvrije Weken, het succes door samenwerking en een slimme duurzaamheids-app.

Onderwerpen:
00:00 Opening
01:00 Wat houdt het project ‘de vrienden van Fossielvrij Friesland’ in?
03:15 25 jaar geleden speelde het fossielvrij zijn van energie nog geen rol. Wanneer is dat bij jou op het netvlies gekomen?
05:25 In 2018 was Friesland Culturele Hoofdstad en dat was een prachtig podium om Friesland fossielvrijer te maken.
08:14 Welke dingen uit Friesland die nog nergens anders speelden hebben jullie toen laten zien?
09:23 Is bewustwording over anders omgaan met of denken over energie het belangrijkste uitgangspunt van het project?
10:05 De Elfwegentocht of twee weken omgaan zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. “Dat leek ons onmogelijk, dus dat gingen we doen.”
15:10 Hoe gebeurt de communicatie van alle initiatieven die de ‘Vrienden van Fossielvrij Friesland’ ondernemen?
16:31 Wat doen al die vrienden?
19:25 Van 1 tot en met 13 juni wordt er in heel Noord-Nederland opnieuw een veertiendaagse gehouden waarin mensen fossielvrij bewegen.
22:28 Is het de bedoeling om het aantal vrienden binnen het project uit te breiden met bedrijven en consumenten uit de andere provincies? Of staat dit er echt los van?
24:32 Test met app ‘Move Fit’ die kijkt of je goed fossielvrij gedrag vertoont.
27:08 Wat is tot nu toe het meest effectief geweest om al die mensen te bereiken met die boodschap? Hoe ga je het gesprek aan?
30:41 Het mooie is dat het lokaal klein begonnen is en uitgegroeid is tot een hele beweging in Friesland. Is het iets van lange adem?
34:37 De doelstellingen staan allemaal op 2020. Gaan jullie die doelen uit 2018 allemaal halen?
36:56 Wanneer is het initiële project geslaagd?

Leave a Reply

Close Menu