Skip to main content

Privacy statement

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Uiteraard doen wij dat zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk. We respecteren de geldende wet- en regelgeving.

Bedrijfsgegevens

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Dogfight Digital.

Dogfight Digital
Kûper 2
8447 GK Heerenveen
KvK: 68409362
Telefoonnummer: +31 513 619900
E-mailadres: info@dogfightdigital.com

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens van jou:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Handelsnaam;
 • Vestigingsadres;
 • BTW-nummer;
 • Klantnummer, factuurnummer;
 • Curriculum Vitae.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Nieuwsbrief

Wanneer je klant bij ons bent of wanneer je je via onze website hebt ingeschreven, ontvang je onze nieuwsbrief per e-mail. Wij verwerken hiervoor jouw e-mailadres en optioneel jouw naam. Je kunt je te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die in iedere e-mail nieuwsbrief staat. Wij bewaren jouw gegevens zolang je ingeschreven staat.

Contact(formulier)

Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij jouw gegevens om te reageren op jouw bericht. Telefonisch contact wordt niet gedocumenteerd, wel kunnen we jou vragen of we later per e-mail terug mogen komen op jouw vraag. Na afhandeling van jouw vraag verwijderen wij deze gegevens. Indien je klant bij ons bent, bewaren wij de gegevens zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.

Offertes, overeenkomsten en facturatie

Van onze klanten verwerken wij, naast de naam en contactgegevens van onze contactpersonen, alleen bedrijfsgegevens. In geval van bepaalde ondernemingsvormen (zoals een eenmanszaak) kunnen deze bedrijfsgegevens persoonsgegevens bevatten. Vanwege de wettelijke verplichting bewaren wij deze gegevens 7 jaar.

Sollicitaties

Wanneer je bij ons solliciteert vragen wij jouw naam, contactgegevens (zowel telefoonnummer als e-mailadres) en jouw CV. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een motivatie mee te sturen. Wij bewaren jouw gegevens maximaal vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer je hier toestemming voor geeft, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om het beoogde doel te behalen en wij gebruiken de gegevens alleen voor dat betreffende doeleinde.

Waarom en met wie wij persoonsgegevens delen

Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derden in. Wij kunnen jouw gegevens delen met de volgende partijen:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Marketing Automation software (inclusief CRM-systeem en e-mailserver)
 • Telefoon en video conferencing diensten

Soms delen wij grote bestanden (zoals video’s) via WeTransfer met onze klanten.Wij hebben duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt, zodat jouw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd (in een verwerkersovereenkomst).

Doorgifte

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar de gegevens die wij verwerken in onze Marketing Automation software worden verwerkt in een land buiten de EER. De ontvangende partij heeft zich gecertificeerd op grond van het Privacy Shield.

Bewaartermijn en beveiliging van jouw gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor het betreffende doeleinden of zolang wij deze nodig hebben om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang tot jouw persoonsgegevens en deze beheren

Je hebt verschillende rechten omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Zo kun je ons verzoeken jouw gegevens in te zien, te rectificeren en te wissen. Daarnaast kun je ons vragen de verwerking te beperken, je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je kunt ons verzoeken de gegevens over te dragen. Wanneer we de gegevens verwerken op basis van jouw toestemming (bijvoorbeeld als je geen klant van ons bent maar je wel hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief) dan kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Gebruik maken van één van jouw rechten? Stuur je verzoek via onderstaande contactgegevens.

Heb je een klacht over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en contact

Wij kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Je vindt altijd de meest recente versie op onze website.
Vragen?

Dogfight Digital
Kûper 2
8447 GK Heerenveen

Telefoonnummer: +31 513 619900
E-mailadres: info@dogfightdigital.com

Close Menu