Citaat

  • 11/09/2019
150 150 Dogfight Digital Online marketing
Een citaat of quote is een uitspraak of tekst die letterlijk door iemand anders wordt geciteerd of in een bepaalde publicatie wordt gekopieerd. Bij het citeren wordt een tekstpassage of formulering letterlijk overgenomen. Dit in tegenstelling tot een parafrasering, waarin de auteur de geciteerde tekst in zijn eigen woorden schrijft. Bij gebruik van een citaat is het gebruikelijk om de bron (auteur en herkomst) te vermelden. Bij het schrijven van een offerte moet deze tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst.

Citaatrecht

Het is toegestaan ​​om werk en verklaringen van anderen te citeren. Dit is een uitzondering op het auteursrecht. Het citaatrecht maakt citeren toegestaan ​​mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een daarvan is de toepassing van bronvermelding. Er moet ook een legitiem doel zijn, zoals het bespreken of becommentariëren van een boek, film, toneelstuk, muziekstuk of toespraak. Het citaat wordt hier gebruikt ter verduidelijking of om context te bieden in een nieuwe zelfstandige publicatie, zonder meer te kopiëren dan strikt noodzakelijk is. Het gebruik van een offerte vereist in principe geen toestemming van de auteur of auteursrechthouder. Op basis van de auteursrechtwetgeving kan hij zich nog steeds verzetten tegen citeren. Wanneer een tekst wordt gekopieerd zonder verwijzing naar de bron, met de bedoeling om te laten lijken alsof de auteur het zelf heeft geschreven, is er plagiaat.